วิธีเปลี่ยนรูปโปรไฟล์

1. กด Choose File หรือ Browse

2. กด Upload

3. กด Update Profile